Z życia biura

XIV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, PARP, Warszawa, 23-24 czerwca 2014 r.

W dniach 23-24 czerwca 2014 roku nasza firma wzięła udział w zorganizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w warszawskim Centrum Nauki Kopernik XIV Forum Edukacyjnym dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Człowiek Najlepsza Inwestycja. Głównym celem XIV Forum było stworzenie platformy wymiany wiedzy na temat zagadnień związanych z efektywnym zarządzaniem ludźmi oraz przepływu doświadczeń pomiędzy przedstawicielami administracji państwowej, instytucjami naukowymi i praktykami biznesu.

Do udziału w Forum zaproszono praktyków biznesu – prezesów i wiceprezesów – którzy skonfrontowali swoje doświadczenia z praktykami z małych i średnich firm. Zaproszeni goście odpowiedzieli też na pytanie, na ile swój sukces firmy zawdzięczają zespołom pracowników a na ile ich liderom.

Frekwencja oraz zainteresowanie uczestników programem XIV Forum MSP potwierdziły, że było to wyjątkowe wydarzenie. Swój udział w pierwszym dniu potwierdziło ca. 600 osób w tym aż 450 przedsiębiorców (ponad 320 to właściciele lub przedstawiciele kadry zarządzającej). Udział w drugim dniu zgłosiło ponad 500 osób. Polecamy wszystkim tego rodzaju wydarzenia.

Targi Biznes Expo, Katowice 2014 r.

Kwartalny Zjazd Członków Polskiego Stowarzyszenia Biur Tłumaczeń PSBT, Gdańsk, 4 lipca 2014 r.

Seminarium PARP „Od kompetencji pracowników do efektywności organizacji”, Olsztyn, 18 czerwca 2014 r.

Szkolenie z zakresu Ochrony Danych Osobowych, Olsztyn, 9 grudnia 2013 r.