Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia uwierzytelnione tzw. przysięgłe wykonywane są przez tłumacza przysięgłego.

Nasz tłumacz wpisany jest na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP.

Do poświadczenia tłumaczeń oraz poświadczenia odpisów pism tłumacz przysięgły używa pieczęci, zawierającej w otoku jego imię i nazwisko, a w środku wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia oraz pozycję na liście tłumaczy przysięgłych.

Na wszystkich poświadczonych tłumaczeniach oraz poświadczonych odpisach pism, które wydaje tłumacz przysięgły, wymienia się pozycję, pod którą tłumaczenie lub odpis są odnotowane w repertorium.

Tłumaczenia przysięgłe wykonujemy w następujących trybach*:

  • Standardowym (do 5 stron obliczeniowych dziennie)
  • Pilnym (od 6 stron obliczeniowych dziennie)
  • Ekspresowym (z dnia na dzień lub tłumaczenie w tym samym dniu)

* Nie jest liczony dzień przyjęcia tekstu do tłumaczenia i dzień oddania gotowego tłumaczenia; liczone są tylko dni robocze.